Przejdź do treści

Zwolnienia lekarskie z WF

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub długotrwałe zwolnienie lekarskie zobowiązane są do zgłoszenia się do zastępcy Dyrektora Centrum Sportu ds. dydaktycznych mgr Rafała Bieńka w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od rozpoczęcia semestru. Osoby te mogą też zaliczyć zajęcia z WF proponowane przez Biuro Osób Niepełnosprawnych PŁ (BON PŁ).

Zaliczenia dokonuje z-ca Dyrektora CS ds. dydaktycznych - rafal.bieniek@p.lodz.pl na podstawie opinii z BON.