Przejdź do treści

Fitness + siłownia

FITNESS + SIŁOWNIA

Opis zajęć: Zajęcia te przeznaczone są głównie dla kobiet. Podzielone są na dwie części. W pierwszej części, po rozgrzewce dominuje aktywność typu fitness realizowana indywidualnie, w dwójkach lub w formie obwodowej z wykorzystaniem: piłek lekarskich, hantli, sztangi, TRX i stepów. W drugiej części zajęcia odbywają się na siłowni z wykorzystaniem wszystkich dostępnych przyborów i przyrządów.
W zależności od sytuacji istnieje możliwość wykonywania, po konsultacji z prowadzącym, ćwiczeń indywidualnie, pod kątem własnych potrzeb i możliwości, lub zestawu treningowego zaproponowanego przez trenera. Zajęcia te charakteryzuje umiarkowana intensywność i wesoła atmosfera pracy zespołowej.


Prowadzący: mgr Rafał Bieniek

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z Fitnessu. Rozgrzewka oraz Ćwiczenia rozciągające. Zapoznanie z wyposażeniem siłowni i omówienie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń na przyrządach.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w pozycjach wysokich, ćwiczenia siłowe i dynamiczne bez przyborów i z przyborami.

3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi angażujące mięsnie całego ciała. Ćwiczenia z akcentem na dolne partie ciała pod kierunkiem prowadzącego.

4.Rozgrzewka w parach. Ćwiczenia z hantlami z wykorzystaniem karimat wzmacniające górną obręcz barkową i ramiona. Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu. Ćwiczenia na przyrządach z akcentem na mięśnie posturalne.

5. Rozgrzewka z gumami do treningu. Zajęcia z piłkami do fitballu na duże partie mięśniowe. Obwód stacyjny z akcentem na mięśnie kończyn górnych i dolnych.

6. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu TRX. Nacisk na mięśnie stabilizujące. Rozciąganie. Ćwiczenia w formie interwałowej.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Zajęcia w formie obwodu stacyjnego. Wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem różnorakiego sprzętu sportowego w określonych odcinkach czasowych. Ćwiczenia na siłowni.

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia ze współćwiczącym z mocowaniem i dźwiganiem. Ćwiczenia rozciągające w dwójkach.

9. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi w dwójkach na różne partie mięśniowe. Ćwiczenia na siłowni.

10. Rozgrzewka w dwójkach. Ćwiczenia z wykorzystaniem stepów. Wzmacnianie mięśni posturalnych według własnych potrzeb.

11. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia siłowe z kettlebellami  i hantlami. Ćwiczenia na siłowni z akcentem na „core”. Stretching.

12.Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia dynamiczne w formie obwodu stacyjnego w konkretnym przedziale czasowym. Ćwiczenia na siłowni w pozycjach niskich na materacach.

13. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu TRX. Nacisk na mięśnie stabilizujące. Rozciąganie. Ćwiczenia na siłowni.

14. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Sprawdzenie progresu w zakresie sprawności i umiejętności studentów w wykonywaniu określonych ćwiczeń. Ćwiczenia na siłowni. Stretching.

15. Trening relaksacyjno-oddechowy na karimacie. Omówienie semestru zajęć WF i informacje dotyczące zaliczeń WF w nadchodzącej sesji

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie zajęć fitness.
 2. Zna ćwiczenia rozwijające i wzmacniające poszczególne partie mięśniowe.
 3. Wie jak bezpiecznie korzystać z sprzętu i przyborów dostępnych na siłowni.
 4. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.
 5. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi samodzielnie zastosować ćwiczenia przekazane na zajęciach sportowych.
 2. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia rozgrzewkowe i ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 3. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.
 4. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 5. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 6. Posiada umiejętność prawidłowego korzystania z przyrządów na siłowni.

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 2. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 3. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 4. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.
 6. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.