Przejdź do treści

Good moov - ćwiczenia wzmacniające i rozciągające

GOOD MOOV - ĆWICZENIA WZMACNIAJĄCE I ROZCIĄGAJĄCE

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoją sprawność fizyczną poprzez zwiększenie siły i elastyczności swoich mięśni oraz zwiększenie zakresu ruchu w poszczególnych stawach. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, ćwiczeń głównych i wyciszenia. Poza możliwością poznania różnych ćwiczeń ogólnorozwojowych, które można wykonać samemu w domu, nabędą umiejętność indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy
i komunikacji w zespole.

 

Prowadzący: mgr Marcin Skrydalewicz

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć. Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie core, stabilizacyjne, ramion, ud i pośladków. Wyciszenie.

3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie core, stabilizacyjne, ramion, ud i pośladków. Wyciszenie.

4. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie core, stabilizacyjne, ramion, ud i pośladków. Wyciszenie.

5. Rozgrzewka z dużymi piłkami fitness. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem dużych piłek fitness. Stretching i wyciszenie.

6.  Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem gum długich i krótkich. Stretching i wyciszenie.

7.  Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem sztangi z obciążeniem. Stretching i wyciszenie.

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem taśm TRX. Stretching i wyciszenie.

9.  Rozgrzewka z dużymi piłkami fitness. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem dużych piłek fitness. Stretching i wyciszenie.

10. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem gum długich i krótkich. Stretching i wyciszenie.

11. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem sztangi z obciążeniem. Stretching i wyciszenie.

12. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z użyciem taśm TRX. Stretching i wyciszenie.

13. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach barkowych, biodrowych, skokowych. Stretching i wyciszenie.

14. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Praca z rolerem.

15. Rozgrzewka ogólnorozwojowa, stretching dynamiczny. Ćwiczenia zwiększające zakres ruchu w stawach barkowych, biodrowych, skokowych. Stretching i wyciszenie.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie treningu wzmacniającego.
 2. Zna podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń wzmacniających i rozciągających.
 3. Zna ćwiczenia rozwijające siłę i elastyczność mięśni.
 4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.
 5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi przygotować organizm do wysiłku fizycznego.
 2. Posiada umiejętności ruchowe związane z wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach
 5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.
 7. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami wzmacniającymi i rozciągającymi i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.
 8. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające).

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 2. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.
 3. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).
 4. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.
 6. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.