Przejdź do treści

Fitness

FITNESS

Opis zajęć: Podczas uczestnictwa w zajęciach fitness, student ma możliwość poprawy własnej sprawności fizycznej oraz zdobycia wiedzy o ćwiczeniach kształtujących i rozluźniających (wzmacniających i rozciągających) poszczególne partie ciała.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwszą cześć stanowi rozgrzewka prowadzona w mniej lub bardziej dynamicznej formie, ukierunkowana na typ zadań przygotowujących do części głównej. W drugiej części zajęć, czyli głównej, studenci czynnie uczestniczą w treningu o dużej intensywności prowadzonym przy muzyce, często z wykorzystaniem różnych przyborów, jak np.: piłki większe, mniejsze, ovo-ball, stepy oraz taśmy. W trzeciej części zajęć stosowane są ćwiczenia oddechowe oraz rozciągające. Tego typu zajęcia skierowane są szczególnie do osób pragnących poprawić swoją kondycję i wyrzeźbić sylwetkę.

 

Prowadzący: Katarzyna Bujacz-Kaczmarska, mgr Teresa Biela-Jesionowska, mgr Paweł Wlazło

 

                                             Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć fitness. Ćwiczenia i zabawy kształtujące poczucie rytmu.

2. Ćwiczenia udoskonalające elementy techniki ruchowej do rytmu muzyki. Nauka i doskonalenie wykonywania podstawowych kroków typu: marsz, step touch, double step, v-step i a-step, grape devine – krok skrzyżny.

3. Ćwiczenia koordynacyjne z wykorzystaniem poznanych kroków dodatkowo angażujących pracę ramion i tułowia. Koordynowanie ruchu ramion i nóg w rytmie.

4. Doskonalenie poznanych kroków, nauka kroków dynamicznych, rozróżnienie formy low i high impact. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mięśnie brzucha. Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Nauka prostego układu choreograficznego. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladkowe oraz mięśnie nóg.

6. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe z poznaniem kroków typowo tanecznych oraz obrotów. Wprowadzenie elementów cha-cha, shasse, jive, mambo. Układ latino solo. Ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z dużymi piłkami. Ćwiczenia w staniu z piłką, wzmacniające górną i dolną obręcz ciała. Kroki w siadzie na piłce. Przechodzenie do leżenia przodem oraz tyłem z utrzymaniem równowagi.

8. Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające z wykorzystaniem taśm. Wzmacnianie mięśni izometrycznie.

9. Ćwiczenia zmniejszające skutki przeciążeń narządu ruchu, uelastyczniające mięśnie i zmniejszające ich napięcie oraz poprawiające stabilizację kręgosłupa i stawów obwodowych. Zajęcia z wykorzystaniem różnych przyborów, typu piłka rehabilitacyjna czy specjalistyczne rollery, pomagające wzmocnić mięśnie głębokie całego ciała.

10. Nauka podstawowych kroków na stepie.  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy górnej oraz kręgosłupa z użyciem stepów i ciężarków. Ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.

11. Obwód ćwiczebny doskonalący podstawowe partie mięśniowe z wykorzystaniem różnych przyrządów i przyborów. Nauka pracy w trybie interwałowym. 

12. Ćwiczenia wytrzymałościowo-siłowe z przyborami, jak np.: ciężarki oraz sztangi – TBC. Ćwiczenia rozciągające i rozluźniające.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe ze współćwiczącym, wzajemna motywacja w parach. Ćwiczenia rozciągające aktywne.

14. Statyczne i dynamiczne ćwiczenia w ruchu i spoczynku z użyciem ovo-ball. Nauka poprawnej techniki ćwiczeń rozciągających biernych.

15. Spokojne ćwiczenia wiążące elementy pilates, jogi oraz stretching. Ćwiczenia oddechowe pomagające w wyciszeniu nadmiernych napięć organizmu i usprawniające skupienie.

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

 1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie treningu fitness.
 2. Zna podstawowe formy zajęć fitness, zna podstawowe nazewnictwo i kroki w aerobiku.
 3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę na wzmacnianie i rozciąganie poszczególnych partii mięśniowych.
 4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.
 5. Docenia znaczenie zajęć fitness jako formy aktywności pozwalającej na uzyskanie i utrzymanie dobrej sprawności fizycznej.
 6. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi krytycznie ocenić poziom własnej sprawności fizycznej, wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność ruchową w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

W zakresie umiejętności studenta:

 1. Potrafi zastosować podstawowe kroki aerobiku w rytm muzyki.
 2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe umożliwiające płynne przechodzenie i wykonanie podstawowej choreografii.
 3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.
 4. Umie oceniać reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny o różnej intensywności i potrafi go adekwatnie dostosować.
 5. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach
 6. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń w zależności od potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.
 7. Umie dostosować rodzaj ćwiczeń i intensywność wysiłku fizycznego do potrzeb własnego organizmu.
 8. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami głównymi, szczególnie przed rozpoczęciem części wzmacniającej oraz rozciągającej i sam potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.
 9. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonywać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne: ogólnorozwojowe, kształtujące i wzmacniające mięśnie oraz rozciągające. Posiada umiejętności z zakresu podstaw techniki jak np. dance aerobic, i/lub dyscyplin indywidualnych (aqua fitness, tańca indywidualnego - np. latino, czy sztuki walki, w tym samoobrona - Capoeira).

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

 1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla przyszłej działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.
 2. Potrafi wybrać odpowiednie formy aktywności fizycznej w aktywnym wypoczynku indywidualnym i  zespołowym.
 3. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji ruchowej na posiadanie niezbędnych  cech osobowości potrzebnych w życiu codziennym, takich jak: odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina i systematyczność.
 4. Student współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach, czy wyrażania siebie i emocji oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.
 6. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie. Student jest krytycznym konsumentem (odbiorcą) sportu i racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.