Przejdź do treści

Unihokej

UNIHOKEJ

Opis zajęć: zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poznać lub poprawić swoje umiejętności techniki i taktyki gry w zakresie unihokeja, lubią współpracę w grupie, zdrową rywalizację i zabawę. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, ćwiczeń taktyczno-technicznych i gry szkolnej. Poza możliwością nabycia nowych umiejętności techniki indywidualnej gry w ataku i obronie, a także podstaw taktyki. Studenci poznają w podstawowym zakresie przepisy gry a także nabędą umiejętność indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy i komunikacji w zespole.

 

Prowadzący: mgr Paweł Wójcik

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne. Przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z unihokeja. Gry i zabawy oswajające i zwinnościowe z piłką i kijem do unihokeja.

2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i oswajające z kijem. Prowadzenie piłeczki po prostej i slalomem, po obwodzie boiska z odbiciem o bandy, strzał na bramkę. Podstawowe zasady gry w unihokeja.

3. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem zwinnościowym. Prowadzenie piłeczki po slalomie gęstym między pachołkami, zakończone strzałem na bramkę. Gra 1 na 1. Gra szkolna.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na mm. brzucha. Prowadzenie piłeczki w linii prostej przekładanie piłeczki na lewą/prawą stronę. Podanie i przyjęcie piłki w miejscu. Gra szkolna. Ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.

5. Ćwiczenia wzmacniające mm. pleców. Strzały na bramkę po łuku z pchnięcia, ćwiczenia w dwójkach. Gry i zabawy z podaniami w ruchu i strzałem na bramkę. Gra szkolna.

6. Doskonalenie podań w miejscu i w ruchu, nauka krzyżówki w trójkach. Praca nad koordynacją piłeczki-ćwiczenia w parach. Omówienie podstawowych przepisów. Gra szkolna.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z akcentem skocznościowym. Rzuty karne, gra bramkarza, przepisy gry w obronie. Gra szkolna. Ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

8. Ćwiczenia wzmacniające mm. nóg. Doskonalenie strzałów na bramkę z tzw. ,,klepki” ze środka boiska po podaniu z narożnika. Małe gry.

9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem wytrzymałościowym. Atak na bramkę w systemie 2x1.

Nauka wyprowadzenia szybkiego ataku. Gra szkolna.

10. Ćwiczenia wzmacniające ze współpartnerem. Strzał na bramkę z tzw. „zawijki”. Podania piłki w ruchu. Gra szkolna. Ćwiczenia rozciągające.

11. Obwód ćwiczebny doskonalący podstawowe elementy techniki gry indywidualnej. Gry i zabawy z podaniami pomiędzy zawodnikami w ruchu. Gra szkolna/utrwalanie sygnalizacji sędziego.

12. Ćwiczenia z pokonywaniem ciężaru własnego ciała. Szybki atak w dwójkach i trójkach, bez obrony i z obroną – ćwiczenia w formie ścisłej. Gra szkolna z akcentem na szybki atak. Ćwiczenia rozciągające.

13. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem wytrzymałościowym. Strzał z nadgarstka, strzały z dystansu. Gra właściwa. Ćwiczenia oddechowe.

14. Rozgrzewka zwinnościowa. Turniej małych gier 2x2, 3x3 – doskonalenie współpracy w ataku i obronie. Doskonalenie rozgrywania przewag 2x1, 3x1 w małych grach i umiejętności techniczno-taktyczne w grze szkolnej.

15. Rozgrzewka meczowa. Rozgranie mini-turnieju gry w unihokeja. Nauka/doskonalenie sędziowania. Stretching.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, zdrowia i higieny, zna terminologię używaną w zakresie zajęć z unihokeja.

2. Zna podstawowe przepisy gry z unihokeja.

3. Zna ćwiczenia rozwijające technikę indywidualną w ataku i obronie.

4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu.

5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej.

6. Wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej w ataku i obronie w sposób skuteczny i bezpieczny.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w unihokeja.

3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia głównych partii mięśniowych.

4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.

5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości i umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

6. Rozumie znacznie rozgrzewki przed ćwiczeniami oraz grą w koszykówkę i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

2. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm.

3. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

4. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.

5. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

6. Współpracuje w grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

7. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.