Przejdź do treści

Tenis ziemny

TENIS ZIEMNY

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się gry w tenisa ziemnego od podstaw, a także poprawić swoje umiejętności techniki i taktyki gry, lubią rywalizację i podejmowanie indywidualnych i grupowych wyzwań. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, ćwiczeń technicznych, gier i zabaw tenisowych. Poza możliwością nauki i doskonalenia techniki, studenci poznają przepisy gry, a także nabędą umiejętność indywidualnego przygotowania organizmu do wysiłku, oraz zasady współpracy i komunikacji z partnerem i przeciwnikiem.

 

Prowadzący: mgr Aneta Ławska, mgr Adam Kula

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfikacji zajęć z tenisa. Ćwiczenia i zabawy z piłką tenisową.

2. Ćwiczenia oswajające z piłką i rakietą, gry i zabawy dla początkujących, poznanie chwytu forhendowego rakiety i zastosowanie go w ćwiczeniach i zabawach tenisowych.

3. Ćwiczenia oswajające z piłką i rakietą, gry i zabawy dla początkujących, poznanie chwytu bekhendowego rakiety. Zastosowanie poznanych chwytów w ćwiczeniach i zabawach tenisowych.

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na koordynację. Omówienie i nauka forhendu. Ćwiczenia nauki forhendu. Zabawy tenisowe z zastosowaniem elementów techniki forhendu.

5. Przypomnienie techniki forhendu i doskonalenie poprzez indywidulane i grupowe ćwiczenia na korcie z zastosowaniem piłek szkoleniowych o parametrach dostosowanych do osób początkujących.

6. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na koordynację. Omówienie i nauka bekhendu. Ćwiczenia nauki bekhendu. Zabawy tenisowe z zastosowaniem elementów techniki bekhendu.

7. Nauka poruszania się po korcie krokiem tenisowym. Doskonalenie techniki forhendu i bekhendu oraz poruszania się odpowiednim krokiem tenisowym. Gry i zabawy z zastosowaniem prawidłowego poruszania się po korcie.

8. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na szybkość. Doskonalenie uderzeń z forhendu i bekhendu w mini grach szkolnych w parach z zastosowaniem odpowiednich piłek szkoleniowych.

9. Rozgrzewka tenisowa z wykorzystaniem rakiet i piłek tenisowych. Ćwiczenia doskonalące grę z forhendu i bekhendu z głębi kortu z zastosowaniem normalnej piłki tenisowej. Gry i zabawy tenisowe indywidualne oraz grupowe.

10. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z naciskiem na gibkość. Omówienie i nauka techniki smecza. Ćwiczenia przygotowujące do zastosowania smecza podczas gry. Gry i zabawy tenisowe z zastosowaniem smecza.

11. Doskonalenie uderzeń z głębi kortu z zastosowanie uderzeń podstawowych. Nauka podrzutu do serwisu i ćwiczenia doskonalące podrzut.

12. Omówienie i nauka techniki serwisu. Ćwiczenia doskonalące technikę serwisu. Ćwiczenia doskonalące podrzut do serwisu. Samodzielne ćwiczenie serwisu. Gra singlowa.

13. Rozgrzewka ogólnorozwojowa z naciskiem na wytrzymałość. Zapoznanie z podstawowymi przepisami gry singlowej w tenisa oraz zastosowanie ich podczas gier szkolnych.

14. Omówienie zasad gry deblowej i zastosowanie w grach i zabawach tenisowych.

15. Indywidualna rozgrzewka tenisowa. Gry singlowe i deblowe, nuka i doskonalenie sędziowania.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie nauki gry w tenisa.

2. Zna podstawowe przepisy gry pojedynczej i deblowej w tenisa..

3. Zna ćwiczenia doskonalące podstawowe uderzenia z głębi kortu oraz serwis.

4. Umie ocenić reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny..

5. Rozumie znaczenie rozgrzewki ogólnorozwojowej oraz tenisowej i potrafi ja przeprowadzić w różnych formach.

6. Zna podstawową taktykę gry pojedynczej i gry deblowej.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować ćwiczenia techniki indywidualnej uderzeń podstawowych forhendu i bekhendu oraz smecza i serwisu.

2. Posiada umiejętności techniczne i ruchowe związane z wykonywaniem ćwiczeń rozwijających technikę gry w tenisa ziemnego.

3. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

4. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

5. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.

6. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe poszczególnych partii ciała.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie i wpływ ćwiczeń na organizm.

2. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

3. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać przy udziale zespołowych lub indywidualnych form aktywności fizycznych.

4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania tenisa na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

5. Współpracuje w parze i grupie, stosując zasady „fair play”, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

6. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach, czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.