Przejdź do treści

Pływanie

PŁYWANIE

Opis zajęć: Podczas uczestnictwa w zajęciach z pływania, student ma możliwość poprawy własnej sprawności fizycznej oraz nauczenia się od podstaw lub doskonalenia, techniki pływania stylami: grzbietowym, dowolnym (kraul), klasycznym (żabka). Zaznajomi się z elementami stylu motylkowego (delfin) oraz pozna start w stylu grzbietowym, jak i skok do wody.

Zajęcia składają się z trzech części. Pierwszą część stanowi rozgrzewka w wodzie, która jest ukierunkowana na realizację zadań części głównej. W drugiej części studenci uczą się techniki danego stylu, korzystając z desek, ósemek i makaronów. W części trzeciej stosowane są gry i zabawy w wodzie o małej intensywności oraz dużej ilości ćwiczeń oddechowych. Na zajęcia zapraszamy studentów, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z wodą.

 

Prowadzący: mgr Joanna Lipińska, mgr Monika Boruch, mgr Katarzyna Bujacz - Kaczmarska

 

                                                                                                               Ogólne treści przedmiotu:

1. Zapoznanie z regulaminem obiektu(basen), przepisami BHP oraz warunkami zaliczeń. Określenie poziomu grupy.

2. Ćwiczenia oswajające z wodą. Ćwiczenia wypornościowe. Leżenie na wodzie. Poślizg.

3. Nauka i doskonalenie pracy nóg do stylu grzbietowego. Ćwiczenia z różnym ułożeniem ramion.

4. Nauka i doskonalenie pracy ramion do stylu grzbietowego. Ćwiczenia z deską. Pływanie dokładanką.

5. Nauka i doskonalenie pracy nóg do stylu dowolnego (kraula). Ćwiczenia z wykorzystaniem deski i ósemki.

6. Nauka i doskonalenie pracy ramion do stylu dowolnego (kraula). Ćwiczenia z deską.

7. Doskonalenie poznanych stylów. Nauka wypłynięcia po odbiciu od ściany. Sprawdzian na 25m stylem dowolnym.

8. Nauka i doskonalenie startu w stylu grzbietowym. Doskonalenie wypłynięcia po odbiciu się od ściany. Omówienie znaczenia chorągiewek.

9. Nauka i doskonalenie skoku startowego. Skok z siadu, klęku, przysiadu i skłonu. Skok z brzegu basenu i ze słupka.

10. Nauka i doskonalenie pracy nóg do stylu motylkowego (delfin). Nauka i doskonalenie pracy ramion do stylu klasycznego. Ćwiczenia łączące oba style.

11. Nauka i doskonalenie pracy nóg do stylu klasycznego. Ćwiczenia koordynacyjne.

12. Ćwiczenia czucia wody z wykorzystaniem deski i ósemki oraz własnego wyporu ciała.

13. Doskonalenie poznanych stylów. Omówienie kolejności stylów w zmiennym.

14. Doskonalenie skoku do wody. Sprawdzian kontrolny na 25m stylem dowolnym.

15. Elementy ratownictwa wodnego. Pływanie dowolne.

 

                                                                                                               Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna style pływackie i jak dyscyplina pływanie wpływa na zdrowie człowieka.

2. Wie na czym polega start w stylu grzbietowym i pozostałych stylach.

3. Zna podstawową terminologię używaną w treningu pływackim.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi pływać stylem grzbietowym.

2. Potrafi pływać stylem dowolnym.

3. Potrafi pływać stylem klasycznym.

4. Potrafi pływać nogami do stylu motylkowego.

5. Potrafi wykonać start do stylu grzbietowego oraz start ze słupka.

6. Potrafi przepłynąć ciągiem 600m.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

2. Dostrzega pozytywny wpływ pływania na rozwój fizyczny i zdrowie psychofizyczne.

3. Dba o poziom i rozwój własnej sprawności fizycznej.

Treść (rozbudowana)