Przejdź do treści

Latino solo

LATINO SOLO

Opis zajęć: zajęcia taneczne Latino solo nastawione są równocześnie na dobrą zabawę jak i wartości merytoryczne. Na zajęciach student poznaje oraz uczy się gorących rytmów salsy, bachaty, samby, romantycznej rumby, mocnej cha-chy jak i dynamicznego i energicznego jive’a. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie poszczególnych choreografii, poszerzenia świadomości ruchu i możliwości własnego ciała.

 

Prowadzący: Patryk Bąk

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z latino solo. Wprowadzenie i nauka podstawowych kroków tańców latynoamerykańskich.

2. Nauka świadomości charakterystyki ruchów w danym tańcu. Nauka/doskonalenia kroków bachaty. Stretching.

3. Poznajemy zasady rozgrzewki tanecznej ukierunkowanej na poszerzenie świadomości ruchu. Nauka izolacji. Doskonalenie kroków bachaty – nauka choreografii. Ćwiczenia relaksacyjne.

4. Rozgrzewka z akcentem na zwiększenie ruchomości ciała. Doskonalenie techniki podstawowych kroków salsy, łączenie kroków w proste układy choreograficzne, nauka pracy rąk. Ćwiczenia oddechowe.

5. Zapoznanie z tańcem cha-cha. Udoskonalenie kroków bachata/salsa. Poprawa orientacji ruchowo-przestrzennej – nauka choreografii – zasady tworzenia formacji tanecznej.

6. Doskonalenie kroków cha-cha z akcentem na pracę nóg – poznanie różnic między wybranymi tańcami. Dopracowanie estetyki ruchu poprzez elementy innych styli tanecznych – balet. Ćwiczenia gibkościowe i rozciągające.

7. Doskonalenie poznanych kroków, wprowadzenie rotacji ciała – nauka obrotów i piruetów. Kontynuacja poznanych choreografii z zachowaniem formacji tanecznej. Ćwiczenia refleksyjno-oddechowe.

8. Zgłębienie technik pracy ciała nad rozluźnieniem świadomego ruchu. Doskonalenie pracy bioder na przykładzie rumby.

9. Rozgrzewka ogólnorozwojowa przy muzyce z akcentem na dolne partie mięśniowe oraz brzucha. Kontynuacja nauki obrotów, poszerzanie świadomości ruchu ciała poprzez wprowadzenie do nowych styli tanecznych.

10. Kontynuacja choreografii z wykorzystaniem bachata, salsa, rumba, cha-cha. Doskonalenie pracy rąk oraz orientacji ruchowo-przestrzennej. Ćwiczenia w formie diagonalnej.

11. Wprowadzenie do jive’a – krok podstawowy w formie ścisłej. Charakterystyka ruchu ciała w jive’a, ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

12. Doskonalenie kroków jive, bachata, cha-cha, salsy i rumby. Kontynuacja wykonania poszczególnych choreografii, budowanie świadomości integracji z muzyką.

13. Doskonalenie techniki kroków zawartych w choreografiach. Poprawa estetyki ruchu poprzez ćwiczenia w formie ścisłej. Dalsze doskonalenie świadomości przestrzennej poprzez zmianę kierunków tańca.

14. Doskonalenie poznanych choreografii, przekaz wiedzy dotyczącej samodzielnego doskonalenia poszczególnych elementów poznanych tańców.

15. Podsumowanie umiejętności praktycznych i wiedzy nabytej na zajęciach. Doskonalenie wybranych choreografii.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną na zajęciach latino solo.

2. Rozróżnia poznane tańce, zna podstawowe kroki latynoamerykańskie.

3. Umie dobrać odpowiedni taniec do muzyki i odwrotnie.

4. Rozumie wpływ tańca na utrzymywanie dobrostanu psychofizycznego.

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi wykonać podstawowe elementy tańców latynoamerykańskich.

2. Potrafi zatańczyć wybrane choreografie latino.

3. Ma głębszą świadomość ruchu ciała, którą wykorzystuje w codziennym życiu.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej poprzez udział w zajęciach tanecznych.

2. Dostrzega pozytywny wpływ tańca dla prawidłowych relacji interpersonalnych w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

3. Umie współpracować w grupie poprzez zachowanie formacji tanecznej.

4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

5. Kreuje wartości aktywności ruchowej przy muzyce jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji, oraz w aspekcie przynależności do grupy