Przejdź do treści

Hatha Yoga

HATHA YOGA

Opis zajęć: każda sesja hatha yogi oddziałuje na człowieka holistycznie, wzmacnia i odpręża nie tylko całe ciało, ale także umysł. Pomaga rozładować emocje i nawiązać lepszy kontakt zarówno z samym sobą jak i z otaczającym nas światem i innymi ludźmi. Każda sesja jogi zawiera w sobie różne techniki pracy z ciałem i umysłem, między innymi:

- ćwiczenia fizyczne – asany;

- ćwiczenia oddechowe – pranayamy;

- ćwiczenia mentalne – medytacja/relaksacja.

Zajęcia prowadzone są zarówno w statyczny jak i dynamiczny sposób aby wzmocnić siłę, wytrzymałość, a także wydolność osób ćwiczących.

Efektami udziału w zajęciach są:

- przywrócenie sił witalnych organizmu;

- podniesienie poziomu wewnętrznej energii;

- poczucie głębokiego odprężenia i spokoju umysłu.

Zajęcia prowadzone są w sposób uniwersalny – odnajdą się w nich całkowici nowicjusze jak również osoby aktywnie ćwiczące.

 

Prowadzący: Michał Czerny

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z yogi. Sesja ćwiczeń ogólnorozwojowych sprawdzających umiejętności psychomotoryczne uczestników.

2. Nauka podstawowych pozycji stojących, anatomiczna płaszczyzna strzałkowa. Sesja relaksacyjna.

3. Nauka podstawowych pozycji w anatomicznej płaszczyźnie czołowej. Nauka podstawowych technik oddechowych.

4. Przeprowadzenie sesji wzmacniającej, gorset lędźwiowo-brzuszny oraz mięśnie przykręgosłupowe. Nauka podstawowych technik medytacyjnych.

5. Praca nad ustatycznieniem/mobilnością stawów. Przeprowadzanie sesji pogłębionego relaksu.

6. Wprowadzenie podstawowych pozycji w anatomicznej płaszczyźnie poprzecznej. Udoskonalenie poznanych technik oddechowych.

7. Przygotowanie organizmu do wykonywania pozycji odwróconych: świeca, stanie na głowie, na rękach. Medytacja metodą mindfulness.

8. Średniozaawansowana sesja wzmacniająca z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – pasek, kostka przygotowujące do wykonywania pozycji balansu na rękach.

9. Sesja cardio usprawniająca wydolność oddechową. Trening oddechowy usprawniający krążenie.

10. Chillout yoga – sesja regeneracyjna i odprężająca dla zdrowego kręgosłupa. Relaksacja metodą Jacobsona.

11. Średniozaawansowany trening w pozycjach stojących z akcentem na równowagę i udoskonalenie pracy błędnika. Pogłębiona sesja medytacyjna.

12. Wprowadzenie pozycji siedzących i skłonów w pozycjach siedzących. Trening uważności, skupienia uwagi i koncentracji.

13. Omówienie filozofii yogi i jej pragmatycznego wykorzystania w życiu codziennym. Wykorzystanie poznanych aspektów ćwiczeń w zaawansowanej sekwencji.

14. Nauka stania na głowie, wprowadzenie technik mindfullness w radzeniu sobie ze stresem.

15. Podsumowanie teorii i praktyki yogi – powtórzenie technik pracy z ciałem, oddechem i umysłem – nauka sekwencji do wykonywania w domu.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie yogi.

2. Zna podstawowe pozycje ciała, techniki oddechowe i medytacyjne.

3. Rozumie wpływ yogi na utrzymywanie dobrostanu psychofizycznego.

4. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

5. Zna zasady asystowania i asekuracji w bardziej zaawansowanych ćwiczeniach.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi zastosować ćwiczenia w pozycjach niskich i wysokich we wszystkich płaszczyznach ruchu.

2. Umie zastosować ćwiczenia oddechowe w radzeniu sobie ze stresem.

3. Umie przeprowadzić indywidualną sesję relaksacyjną i oddechową.

4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach yogi.

5. Umie przeprowadzić indywidualną podstawową sesję ćwiczeń yogi.

6. Umie asekurować współćwiczącego w bardziej zaawansowanych ćwiczeniach.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej poprzez wykorzystanie poznanych elementów yogi.

2. Dostrzega pozytywny wpływ ćwiczeń yogi dla prawidłowych relacji interpersonalnych w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

3. Współpracuje w parze, stosując metody asekuracji, kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

4. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji oraz w aspekcie przynależności do grupy i odpowiedzialności za sukces lub porażkę.