Przejdź do treści

Step Aerobik

STEP AEROBIK

Opis zajęć: zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić i utrzymać sprawność oraz kondycję fizyczną. Celem zajęć jest harmonijny rozwój fizyczny sylwetki, a także poprawienie świadomości funkcjonowania własnego ciała. Systematyczne wykonywanie właściwie dobranych ćwiczeń ułatwi uzyskanie poprawnej anatomicznie sylwetki i stabilizacji odpowiednich stawów. Zajęcia te pozwolą także uczestnikom poznać i opanować podstawowe kroki wykonywane na stepach, wykonać układ choreograficzny oraz dzięki muzyce poprawią rytmiczność wykonywanych ruchów. Ćwiczenia na stepie są bardzo skuteczną formą ćwiczeń aerobowych czyli takich, które pomagają nie tylko poprawić wydolność, ale także schudnąć. Są zatem dobrą opcją dla osób, które chcą zmniejszyć masę ciała lub poprawić jej skład (tzn. proporcję pomiędzy tkanką tłuszczową a tkanką mięśniową). Zajęcia charakteryzują się umiarkowaną intensywnością.

Rozgrzewka zawiera ćwiczenia z wykorzystaniem: piłek lekarskich, hantli, mini band, lasek gimnastycznych, TRX mające na celu przygotowanie organizmu do wykonania ukierunkowanych ćwiczeń w części głównej. Część główna to zapoznanie ze stepem oraz nauka podstawowych kroków, w dalszym etapie nauki oraz opanowanie prostych układów choreograficznych. Część końcowa zawiera ćwiczenia wzmacniające, rozciągające, rozluźniające, równoważne oraz elementy wyciszenia i relaksacji.

Zajęcia te charakteryzuje umiarkowana intensywność.

 

Prowadzący: mgr Agnieszka Kowalska

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z Step aerobiku. Rozgrzewka oraz ćwiczenia rozciągające. Zapoznanie z dostępnym sprzętem i omówienie zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z przyborami.

2. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi angażujące mięśnie całego ciała. Zapoznanie ze stepem. Nauka podstawowych kroków.

3. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia mięśni brzucha i grzbietu, indywidualnie i w parach. Doskonalenie kroku podstawowego w różnych konfiguracjach względem stepu: przodem, bokiem i wzdłuż. Stretching.

4. Rozgrzewka w parach. Ćwiczenia z hantlami w pozycjach niskich, wzmacniające górną obręcz barkową i ramiona. Ćwiczenia na stepach: krok podstawowy w różnych ustawieniach względem stepu, nauka prostego układu choreograficznego.

5. Rozgrzewka z gumami. Ćwiczenia na stepach – nauka kroku ‘’V- step’’. Prosty układ z zastosowaniem poznanych kroków.

6. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z wykorzystaniem lasek gimnastycznych z naciskiem na mięśnie stabilizujące. Ćwiczenia na stepach – zastosowanie kroku ‘’V-step’’ w różnych ustawieniach stepu. Nauka obrotu.

7. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z piłkami do fitballu na różne partie mięśniowe. Ćwiczenia na stepach – przypomnienie poznanych kroków i połączenie ich w prosty układ choreograficzny.

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia rozciągające w dwójkach oraz ćwiczenia wzmacniające mięśni posturalne. Ćwiczenia na stepach – nauka kroku „lunch tył”. Doskonalenie poznanych elementów w układzie.

9. Rozgrzewka ogólnorozwojowa przy muzyce. Ćwiczenia z piłkami lekarskimi w dwójkach z akcentem na główne partie mięśniowe. Ćwiczenia na stepach – wykonywanie poznanych kroków z małymi hantlami (0,5-1 kg).

10. Rozgrzewka z mocowaniem i dźwiganiem. Ćwiczenia z wykorzystaniem piłki ovoball. Ćwiczenia na stepach – nauka kroku „tango” oraz utrwalenie poznanych elementów w układzie choreograficznym.

11. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia siłowe z hantlami. Ćwiczenia na stepach – nauka kroków -wznos kolana, kolano „twist”.

12. Rozgrzewka z wykorzystaniem drabinek. Ćwiczenia z mini bandami. Ćwiczenia na stepach – nauka kroku „just square”.

13. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Ćwiczenia z wykorzystaniem TRX. Ćwiczenia na stepach – nauka kroku „mambo”.

14. Rozgrzewka ogólnorozwojowa. Sprawdzamy nabyte umiejętności w wykonywaniu ćwiczeń z wykorzystaniem stepu. Doskonalenie choreografii do wybranej muzyki, ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe.

15. Poprawiamy wydolność – doskonalimy choreografię do muzyki. Trening relaksacyjno-oddechowy na karimacie. Omówienie semestru zajęć WF i informacje dotyczące zaliczeń WF w nadchodzącej sesji.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie zajęć step aerobik.

2. Zna ćwiczenia rozwijające i wzmacniające poszczególne partie mięśniowe.

3. Rozumie znacznie rozgrzewki i potrafi ją przeprowadzić w różnych formach.

4. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm oraz potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

5. Rozumie znaczenie systematycznego uczestnictwa w kulturze fizycznej dla poprawy i/lub utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, potrafi ocenić (krytycznie) poziom własnej sprawności fizycznej.

6. Wie jak uzupełniać wiedzę oraz doskonalić umiejętności i sprawność w ramach szeroko pojętej kultury fizycznej. W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi dobrać odpowiednie ćwiczenia przygotowujące organizmu do wybranej formy aktywności fizycznej.

2. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia koordynacyjne oraz ogólnorozwojowe wzmacniające wszystkie partie mięśniowe.

3. Potrafi samodzielnie zastosować ćwiczenia z wykorzystaniem stepu i innych przyborów.

4. Potrafi komunikować się z jednostką lub grupą społeczną za pomocą terminologii używanej na zajęciach.

5. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

6. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

7. Posiada umiejętność prawidłowego korzystania z różnych przyrządów.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

2. Potrafi wybrać i aktywnie uczestniczyć w indywidualnych formach aktywności fizycznej.

3. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

4. Kształtuje samodyscyplinę i poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, działania w różnych sytuacjach czy wyrażania siebie i emocji.

6. Jest przygotowany merytorycznie i praktycznie do dzielenia się wiedzą pozyskaną na zajęciach dotyczącą step aerobiku z innymi osobami

7. Ma świadomość potrzeby ruchu, zdrowego odżywiania oraz rozumie potrzebę kontynuacji prowadzonych dotychczas zajęć.