Przejdź do treści

Samoobrona

SAMOOBRONA

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poznać podstawy samoobrony. Na zajęciach tych studenci poznają podstawowe metody obrony przed nieuzasadnionym atakiem. Nabywają także umiejętności prawidłowego padania w tył, przód i na bok. Jednostka treningowa obejmuje trzy moduły: rozgrzewkę z elementami akrobatyki i ćwiczeń o charakterze zwinnościowym, część główną, gdzie szkolona jest technika poszczególnych metod samoobrony, część końcową w formie ćwiczeń strechingowych i rozluźniających. Studenci nabywają wiedzę o psychologicznych aspektach rozwiązywania konfliktów i unikaniu sytuacji niebezpiecznych.

 

Prowadzący: mgr Jerzy Baykowski

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć z samoobrony. Rozgrzewka z elementami ćwiczeń gimnastyczno-akrobatyczne.

2. Ćwiczenia przygotowujące do nauki padu w tył. Nauka padu w tył z wykorzystaniem partnera. Stopniowanie trudności wykonania padu w tył. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i rozciągające.

3. Ćwiczenia przygotowujące do nauki padu w bok. Doskonalenie padu w tył. Wykonanie padów w bok na lewą i prawą stronę. Psychologiczne aspekty samoobrony.

4. Ćwiczenia przygotowujące do padu w przód z przewrotem. Doskonalenie padu w tył oraz w bok. Wykonywanie padu w przód z przewrotem. Ćwiczenia rozciągające.

5. Doskonalenie poznanych padów: w tył, w bok, w przód z przewrotem. Nauka obrony przed duszeniem z przodu przez zastosowanie dźwigni na staw łokciowy. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne.

6. Doskonalenie poznanych elementów. Nauka i doskonalenie obrony przed ciosem z góry przez zastosowanie dźwigni-klucz na ramię. Ćwiczenia rozciągające i oddechowe.

7. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie obrony przed trzymaniem w pozycji leżącej-zastosowanie mostowania barkowego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i relaksacyjne.

8. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie chwytu transportowego z trzymaniem za ramię. Omówienie zasad stosowania chwytów transportowych. Ćwiczenia rozciągające.

9. Doskonalenie poznanych padów. Chwyt transportowy z wyniesieniem do góry - nauka i doskonalenie poznanych chwytów transportowych. Ćwiczenia zwinnościowe.

10. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie obrony przed ciosem prostym z przodu przez zastosowaniu rzutu nożnego- małe zewnętrzne podcięcie. Ćwiczenia koordynacyjne.

11. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie obrony przed opasaniem z tyłu przez zastosowanie rzutu przez biodro. Ćwiczenia rozciągające.

12. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie obrony przed uderzeniem głową przez założenie gołego duszenia. Ćwiczenia relaksacyjne.

13. Doskonalenie poznanych padów. Nauka i doskonalenie obrony przed kopnięciem przez zastosowanie rzutu nożnego- duże wewnętrzne podcięcie. Ćwiczenia rozciągające.

14. Doskonalenie poznanych padów. Powtórzenie i doskonalenie wszystkich poznanych elementów samoobrony. Ćwiczenia rozciągające.

15. Pokazy elementów samoobrony wykonywane przez studentów.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia.

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w sportach walki.

2. Zna podstawowe elementy samoobrony poznane w czasie zajęć.

3. Zna ćwiczenia, które są niezbędne do rozwijania podstawowych cech motorycznych.

4. Student rozumie znaczenie połączenia rozwoju fizycznego z rozwojem intelektualnym.

5. Student rozumie znacznie rozgrzewki wzbogaconej o elementy gimnastyczno-akrobatyczne.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Student potrafi zastosować techniki samoobrony poznane na treningach.

2. Student posiada umiejętności techniczne i ruchowe do samodzielnego wykonywania poznanych ćwiczeń.

3. Student potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia ogólnorozwojowe w celu wykorzystania ich do poprawienia jakości poznanych elementów samoobrony.

4. Student posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb, aby poprawić technikę poznanych obron.

5. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

6. Student potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające).

7. Potrafi ocenić sytuacje w której istnieje prawdopodobieństwo nieuzasadnionego ataku ze strony przeciwnika.

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie potrzebę aktywności fizycznej przez całe życie.

2. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm i odpowiednio dobiera je w zależności od własnych możliwości.

3. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej biorąc udział w zajęciach o charakterze sportowym.

4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

5. Student wykazuje empatię w stosunku do współpartnera, z którym ćwiczy.

6. Kieruje się wartościami, które zawsze każą mu stawać po stronie osoby pokrzywdzonej.

7. Ma świadomość potrzeby uprawiania sportu.

8. Student jest świadomy, że techniki zaczerpnięte ze sportów walki mogą być użyte tylko i wyłącznie do samoobrony w sytuacjach krytycznych.