Przejdź do treści

Body art./Pilates

BODY ART./PILATES

Opis zajęć: Zajęcia przeznaczone są dla osób, które chcą poprawić swoją sylwetkę, pozbyć się swoich ewentualnych problemów z kręgosłupem i słabym “centrum” ciała, poznać zestawy ćwiczeń, którymi w warunkach domowych, już samodzielnie, mogą poprawiać swoją ogólną sprawność. Zajęcia składają się z trzech modułów: rozgrzewki, często w formie stretchingu dynamicznego, części głównej i stretchingu statycznego, który służy wyciszeniu organizmu.

 

Prowadzący: mgr Paweł Wlazło

 

Ogólne treści przedmiotu:

1. Omówienie zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne, przedstawienie zasad BHP i specyfiki zajęć. Przedstawienie i omówienie form składających się na zajęcia: Body Art i Pilates. Przedstawienie systemu World Greatest Stretch (WGS) uzupełniającego zajęcia. Rozciąganie.

2. Body Art - pełny cykl. Forma Pilates – wprowadzenie ćwiczeń: hundred, leg pull i swimming. WGS – akcent na mobilność obręczy biodrowej. Omówienie roli obręczy biodrowej i jej wagi dla sprawności organizmu. Przedstawienie zmodyfikowanej wersji Aerobowej 6 Weidera (A6W) - 1x5 powt. Omówienie prawidłowej techniki wykonywania podanych ćwiczeń, występujących błędów. Rozciąganie.

3. Body Art - pełny cykl. WGS – akcent na mobilność odc. piersiowego kręgosłupa. Przedstawienie wpływu ograniczeń wynikających z problemów z odc. piersiowym kręgosłupa. Pilates - powtórzenie wprowadzonych wcześniej ćwiczeń, wprowadzenie – side kick. A6W – 1x6 powt. Rozciąganie.

4. Body Art - pełny cykl. WGS – akcent na elastyczność i mobilność grupy kulszowo-goleniowej. Omówienie układu taśm mięśniowo-powięziowych w ludzkim ciele. Pilates - powtórzenie poznanych już ćwiczeń, wprowadzenie – scissors. A6W – 1x7 powt. Rozciąganie.

5. Body Art - pełny cykl. WGS – akcent na mobilność obręczy biodrowej. Pilates - powtórzenie wszystkich poznanych ćwiczeń, wprowadzenie roll up. A6W – 1x8 powt. Rozciąganie.

6. Body Art - pełny cykl, akcent na równowagę. WGS – akcent na mobilność odc. piersiowego kręgosłupa. Pilates - powtórzenie poznanych do tej pory ćwiczeń, wprowadzenie roll over. Omówienie ograniczeń w wykonywaniu wprowadzonego ćwiczenia. Przestawienie możliwych problemów występujących w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. A6W – 2x5 powt. Rozciąganie.

7. Body Art - pełny cykl, akcent na siłę kończyn dolnych. WGS – akcent na elastyczność i mobilność grupy kulszowo-goleniowej. Pilates - powtórzenie wybranych poznanych już ćwiczeń, wprowadzenie modyfikacji leg pull, dodanie ruchu. Omówienie zasady ilości punktów podparcia, ruchu i wynikających z tego możliwości dopasowania poziomu ćwiczeń. A6W – 2x6 powt. Rozciąganie.

8. Body Art - pełny cykl, praca nas siłą ramion, 3x5 powt., negatywne pompki. Omówienie zasad ruchu pozytywnego i negatywnego w ćwiczeniach. WGS - akcent na mobilność obręczy biodrowej. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń, modyfikacje side kick, zaawansowana wersja hundred. A6W – 2x7 powt. Rozciąganie.

9. Body Art - pełny cykl. WGS - akcent na mobilność odc. piersiowego kręgosłupa. Pilates – modyfikacje ćwiczenia swimming w niskich i średnich pozycjach, powtórzenie wybranych ćwiczeń. A6W – 2x8 powt. Rozciąganie.

10. Body Art - pełny cykl, praca z oddechem, wysiłek aerobowy. Omówienie zasad pracy aerobowej, przestawienie podstawowych pojęć z nim związanych: progów tlenowych, mleczanowych, zakwaszenia organizmu. WGS - akcent na elastyczność i mobilność grupy kulszowo-goleniowej. A6W – 3x5 powt. Rozciąganie.

11. Body Art - pełny cykl, praca nad równowagą. WGS - akcent na mobilność obręczy biodrowej. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń, wprowadzenie side bend, omówienie zagrożeń w nim występujących. A6W – 3x6 powt. Rozciąganie.

12.Body Art - pełny cykl, praca nad siłą kończyn dolnych. WGS - akcent na mobilność odc. piersiowego kręgosłupa. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń z modyfikacjami – swimming, hundred, side kick w pozycjach średnich ze zmienną pracą kończyn dolnych. A6W 3x7 powt. Rozciąganie.

13. Body Art - pełny cykl, praca nad siłą kończyn górnych, negatywne pompki 3x5 powt. WGS - akcent na elastyczność i mobilność grupy kulszowo-goleniowej. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń z modyfikacjami – leg pull z dodaniem ruchu, roll up z pracą ramion. A6W – 3x8 powt. Rozciąganie.

14. Body Art - pełny cykl, praca nad równowagą. WGS - akcent na mobilność obręczy biodrowej. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń z modyfikacjami. A6W – 1x10 powt.

15. Body Art - pełny cykl. Pilates - powtórzenie wybranych ćwiczeń z modyfikacjami. WGS - powtórzenie całości. A6W – 1x10 powt. Poinformowanie o wpisach i zaliczeniach.

 

Przedmiotowe efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy studenta:

1. Zna podstawową terminologię używaną w zakresie formy treningu Pilates.

2. Zna podstawowe zasady zdrowego ruchu i podstawowych wzorców ruchowych.

3. Zna ćwiczenia pozwalające na samodzielne kształtowanie, rozwijanie przede wszystkim centrum ciała tzw. core, a także siły kończyn dolnych i górnych.

4. Rozróżnia formy rozgrzewki w postaci stretchingu dynamicznego, czy też relaksacji, stretchingu statycznego.

 

W zakresie umiejętności studenta:

1. Potrafi wykonać poprawnie technicznie ćwiczenia z zakresu formy Body Art i Pilates.

2. Potrafi dobrać i zastosować ćwiczenia z form Pilates i Body Art w celu wzmocnienia wszystkich partii mięśniowych.

3. Posiada umiejętność indywidualnego doboru ćwiczeń dla własnych potrzeb z uwzględnieniem właściwej intensywności i objętości.

4. Umie ocenić reakcję własnego organizmu na wysiłek fizyczny.

5. Potrafi przygotować organizm do wysiłku i wykonać prawidłowo podstawowe ćwiczenia fizyczne (ogólnorozwojowe, kształtujące, wzmacniające, rozciągające). Posiada umiejętności z zakresu podstaw techniki zespołowych gier sportowych (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej) i/lub dyscyplin indywidualnych (pływanie, judo, samoobrona, tenis, taniec towarzyski, latino, sporty siłowe, fitness).

 

W zakresie kompetencji społecznych studenta:

1. Rozumie wpływ ćwiczeń na organizm.

2. Dba o poziom własnej sprawności fizycznej niezbędnej do wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

3. Potrafi wybrać i aktywnie wypoczywać w zespołowych lub indywidualnych formach aktywności fizycznej.

4. Dostrzega pozytywny wpływ uprawiania sportu i rekreacji na pożądane cechy osobowości niezbędne w życiu codziennym (odporność na stres, wytrwałość, samodyscyplina, systematyczność i inne).

5. Kreuje wartości aktywności ruchowej jako formy radzenia sobie ze stresem, zmęczeniem.

6. Ma świadomość potrzeby ruchu i zdrowego trybu.

7. Jest świadomym uczestnikiem różnych form aktywności fizycznej i docenia znaczenie sportu w aspekcie prozdrowotnym, wychowawczym, społecznym i edukacyjnym, jak i aktywności przez całe życie, funkcjonuje jako krytyczny konsument (odbiorca) sportu oraz racjonalnie kieruje własnym rozwojem w tej dziedzinie.